Preklad jeopardize

Preklad slova jeopardize z angličtiny do slovenčiny:


jeopardize
riskovať
ohroziť
ohrozovať
vystavovať
vystaviť
vystaviť nebezpečiu
vystaviť nebezpečenstvu

Ako použiť slovo jeopardize vo vetách:

“growth hormone and jeopardize
“anything that would jeopardize


jeopardize synonymá:

jeopardize
🔄
imperil
🔄
endanger
🔄
peril
🔄
hazard
🔄
menace
🔄
threaten
🔄
adventure
🔄
stake
🔄
jeopardise
🔄
venture

História a aktuálnosť slova jeopardize:

slovo jeopardize