Preklad Kain

Preklad slova Kain zo slovenčiny do angličtiny:


Kain
Cain


Preklad slova Kain použitý vo vetách:

“about Cain rising up”
“Cain rose up against”


Používanie a aktuálnosť prekladu Cain:

slovo Cain