Preklad Kalifornia

Preklad slova Kalifornia zo slovenčiny do angličtiny:


Kalifornia
California
Golden State

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


California synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

california
🔄
kalifornský

Preklad slova Kalifornia použitý vo vetách:

“five years in California”
“either in California or”


Používanie a aktuálnosť prekladu California:

slovo California


Používanie a aktuálnosť prekladu Golden State:

slovo Golden State