Preklad Kalvín

Preklad slova Kalvín zo slovenčiny do angličtiny:


Kalvín
Calvin


Preklad slova Kalvín použitý vo vetách:

“in what Calvin had”
“Calvin well enough to”


Používanie a aktuálnosť prekladu Calvin:

slovo Calvin