Preklad krytina

Preklad slova krytina zo slovenčiny do angličtiny:


krytina
cladding
covering
roof
surround
tile

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

plátovanie
plášť svetlovodu
plátovací
plášťový
plášť
poťah
natiahnutie plechu
obloženie


cladding synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

cover
🔄
kryt
🔄
úkryt
🔄
krytie
🔄
veko
🔄
viečko
🔄
prikrývka
screening
🔄
rastrovanie
🔄
drôtené pletivo
🔄
drôtená sieť
🔄
sieťové pletivo
🔄
osievanie
🔄
preosievanie
masking
🔄
maskovanie
🔄
prestrojiť sa
🔄
maskovací
🔄
šablónový
🔄
zakrytie
🔄
kryt
application
🔄
použitie
🔄
aplikácia
🔄
uplatnenie
🔄
používanie
🔄
návrh
🔄
užitie
coating
🔄
obal
🔄
náter
🔄
film
🔄
povrchová vrstva
🔄
povliekanie
🔄
poťahovanie

Preklad slova krytina použitý vo vetách:

“under a covering of dust”
“cost covering prices, which”
“Specific rules covering labelling”
“guarantees covering loans in”
“and their rules covering”


Používanie a aktuálnosť prekladu cladding:

slovo cladding


Používanie a aktuálnosť prekladu covering:

slovo covering