Preklad kvapkal

Preklad slova kvapkal zo slovenčiny do angličtiny:


kvapkal
dripped


dripped synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

drip
🔄
kvapkanie
🔄
odkvapnutie
🔄
odkvap
🔄
kvapkať
🔄
úlomkový
🔄
odkvapkávací
drip mould
🔄
odkvapový žliabok
dripping
🔄
odkvapkávanie
🔄
kvapkanie
🔄
kvapkajúci
🔄
kvapkavý
dribble
🔄
kvapkať
🔄
odkvapkávať
🔄
slintať
🔄
poslintať
🔄
posliniť
🔄
slina
trickle
🔄
tiecť
🔄
kvapka
🔄
kvapkať
🔄
tiecť cícerkom
🔄
vyliať cícerkom
🔄
pramienok
drop
🔄
pád
🔄
kvapka
🔄
pokles
🔄
úbytok
🔄
vývod
🔄
odkaz

Preklad slova kvapkal použitý vo vetách:

“a speech that dripped invective”
“a speech that dripped with sarcasm”
“dripped off his nose”
“Water dripped beside her”
“dripped from his beard”


Používanie a aktuálnosť prekladu dripped:

slovo dripped