Preklad Labe

Preklad slova Labe zo slovenčiny do angličtiny:


Labe
Elbe


Preklad slova Labe použitý vo vete:

“in the Elbe area”


Používanie a aktuálnosť prekladu Elbe:

slovo Elbe