Preklad LCD displej

Preklad slova LCD displej zo slovenčiny do angličtiny:


LCD displej
LCD
liquid crystal display

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

displej z tekutých kryštálov
monitor z tekutých kryštálov
displej s technológiou tekutého kryštálu
display z tekutých kryštálov
indikátor z tekutých kryštálov


Preklad slova LCD displej použitý vo vetách:

“LCD and Plasma technologies”
“and LCDs, including the”


Používanie a aktuálnosť prekladu LCD:

slovo LCD


Používanie a aktuálnosť prekladu liquid crystal display:

slovo liquid crystal display