Preklad lenience

Preklad slova lenience z angličtiny do slovenčiny:


lenience
zhovievavosť
miernosť


lenience synonymá:

lenience
🔄
mildness
🔄
leniency
🔄
indulgence
🔄
lenity

História a aktuálnosť slova lenience:

slovo lenience


Asociatívne výrazy:

lenience
🔄
clemency
🔄
mercifulness
🔄
mercy
🔄
softness