Preklad leniency

Preklad slova leniency z angličtiny do slovenčiny:


leniency
zhovievavosť
miernosť

Ako použiť slovo leniency vo vetách:

leniency submission, which was”
“expect leniency when they”


leniency synonymá:

leniency
🔄
lenity
🔄
mildness
🔄
lenience
🔄
indulgence

História a aktuálnosť slova leniency:

slovo leniency


Asociatívne výrazy:

leniency
🔄
clemency
🔄
mercifulness
🔄
mercy
🔄
softness