Preklad Lithuania

Preklad slova Lithuania z angličtiny do slovenčiny:


Lithuania
Litva

Ako použiť slovo Lithuania vo vetách:

Lithuania and Slovenia were”
“in Lithuania, and measures”


Lithuania synonymá:

Lithuania
🔄
lietuva
🔄
republic of lithuania

História a aktuálnosť slova Lithuania:

slovo Lithuania