Preklad lososový

Preklad slova lososový zo slovenčiny do angličtiny:


lososový
salmon pink


Používanie a aktuálnosť prekladu salmon pink:

slovo salmon pink