Preklad march out

Preklad slova march out z angličtiny do slovenčiny:


march out
vypochodovať von


march out synonymum:

march out
🔄
debouch

História a aktuálnosť slova march out:

slovo march out