Preklad marketing

Preklad slova marketing z angličtiny do slovenčiny:


marketing
prieskum trhu
odbyt
nákup
uvedenie na trh
marketingový
odbytový
nákupy
trh
obchodný

Ako použiť slovo marketing vo vetách:

“most companies have a manager in charge of marketing
“does the weekly marketing at the supermarket”


marketing synonymá:

marketing
🔄
merchandising
🔄
selling

História a aktuálnosť slova marketing:

slovo marketing


Asociatívne výrazy:

marketing
🔄
direct marketing
🔄
neuro-marketing
🔄
neuromarketing
🔄
channel
🔄
distribution channel
🔄
bait and switch
🔄
private treaty
🔄
bootlegging
🔄
bootlegging
🔄
capitalisation
🔄
capitalization