Preklad mazané

Preklad slova mazané zo slovenčiny do angličtiny:


mazané
rubbed

Anglický preklad rubbed sa používa aj vo význame:

mazaný
otrelý
mazaná
otrelá
otrelé


rubbed synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

rub
🔄
trieť
🔄
ťažkosť
🔄
prekážka
🔄
proťajšok
🔄
leštiť
🔄
drieť
wipe
🔄
stierať
🔄
utierať
🔄
zotrieť
🔄
vytrieť
🔄
zničiť
🔄
rozdrviť
hang-up
🔄
zastavenie
🔄
nežiadúce zastavenie
hitch
🔄
trhnutie
🔄
uzol
🔄
zastavenie
🔄
hniezdo
🔄
zahákovať
🔄
zavesiť
snag
🔄
peň
🔄
drúk
🔄
pahýľ
🔄
prekážka
🔄
háčik
🔄
závada
chafe
🔄
trieť
🔄
šúchať
🔄
skôr
🔄
odrenina
🔄
odrieť
🔄
podráždiť
fray
🔄
šarvátka
🔄
ruvačka
fret
🔄
hnevať sa
🔄
prskať
🔄
žliabok na stĺpe
🔄
prehĺbenina na stĺpe
🔄
lupienkový
🔄
kvasiť
scratch
🔄
škrabanie
🔄
škrabanec
🔄
škrabnutie
🔄
čarbanica
🔄
škriabnutie
🔄
škriabanie
itch
🔄
svrbieť
🔄
svrbenie
🔄
maškrty
🔄
zálusk
🔄
chuť
🔄
nepokoj

Preklad slova mazané použitý vo vetách:

“rubbed my fingers over the sore spot”
“and subconsciously rubbed his”
“and wearily rubbed his”
“"One can see ... how [his] expression of his ideals and intentions must have rubbed many people the wrong way"”
“and rubbed his chin”


Používanie a aktuálnosť prekladu rubbed:

slovo rubbed