Preklad mazaný

Preklad slova mazaný zo slovenčiny do angličtiny:


mazaný
cagey
cagily
clever
rubbed
sharp
slim
sly
wise

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

tajnostkár
opatrný
zdržanlivý
vypočítavý
prešibaný
skúpy na slovo
lišiacky


cagey synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

canny
🔄
rozvážny
🔄
obozretný
🔄
opatrný
🔄
šikovný
🔄
chytrý
🔄
prešibaný
chary
🔄
skúpy
🔄
starostlivý
🔄
opatrný
🔄
váhavý
circumspectly
🔄
obozretne

Preklad slova mazaný použitý vo vetách:

“a cagey avoidance of a definite answer”
“`I don't know yet,' he answered cagily”
“a cagey lawyer”


Používanie a aktuálnosť prekladu cagey:

slovo cagey


Používanie a aktuálnosť prekladu cagily:

slovo cagily