Preklad memorial

Preklad slova memorial z angličtiny do slovenčiny:


memorial
pamätník
pomník
pamätný
petícia
kronika
letopis
pamätný spis
spomienkový
podľa pamäti
spomienka
poznámka
záznam
zápis
memorandum
správa
dokument
pamätná
pamätné
posmrtný
posmrtná
posmrtné
nóta
memoriál

Ako použiť slovo memorial vo vetách:

“came to my memorial
memorial services”
“a memorial service for”
memorial service for her”
“Statues, inscriptions, memorial stones”


memorial synonymá:

memorial
🔄
monument
🔄
commemoration
🔄
remembrance

História a aktuálnosť slova memorial:

slovo memorial


Asociatívne výrazy:

memorial
🔄
brass
🔄
memorial tablet
🔄
plaque
🔄
cenotaph
🔄
empty tomb
🔄
gravestone
🔄
headstone
🔄
tombstone
🔄
megalith
🔄
megalithic structure
🔄
national monument