Preklad menivosť

Preklad slova menivosť zo slovenčiny do angličtiny:


menivosť
changeability
changeableness
changefulness
variableness

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

premenlivosť
vrtkavosť
nestálosť
meniteľnosť
vrtošivosť


Preklad slova menivosť použitý vo vete:

“the changeableness of the weather”


Používanie a aktuálnosť prekladu changeability:

slovo changeability


Používanie a aktuálnosť prekladu changeableness:

slovo changeableness