Preklad menovka

Preklad slova menovka zo slovenčiny do angličtiny:


menovka
badge
label
patch
tag
tally
ticket

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

znak
znamenie
vyznamenanie
medaila
značka
odznak
príznak
symbol
prejav
označenie úradu
označenie hodnosti


badge synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mark
🔄
značiť
🔄
značka
🔄
známka
🔄
znamienko
🔄
škvrna
🔄
označiť
pronounce
🔄
vyslovovať
🔄
vysloviť
🔄
vyhlásiť
🔄
oznámiť
🔄
artikulovať
🔄
vydariť sa
judge
🔄
sudca
🔄
súdiť
🔄
rozhodca
🔄
znalec
🔄
odborník
🔄
expert

Preklad slova menovka použitý vo vetách:

“the label modern is applied to many different kinds of architecture”
“badge and other things”
“"Indifference to what others think is ... the badge of the aristocrat"”
“phone, badge and other”
“wearing a tie was regarded as a badge of respectability”


Používanie a aktuálnosť prekladu badge:

slovo badge


Používanie a aktuálnosť prekladu label:

slovo label