Preklad milosrdný skutok

Preklad slova milosrdný skutok zo slovenčiny do angličtiny:


milosrdný skutok
mercy

Anglický preklad mercy sa používa aj vo význame:

milosť
milosrdenstvo
zľutovanie
šťastie
požehnanie
šťastlivá okolnosť
úľava
dar nebies
šťastná náhoda
súcit
láskavosť


mercy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mercifulness
🔄
milosrdnosť
🔄
súcitnosť
clemency
🔄
zhovievavosť
🔄
miernosť
🔄
láskavosť

Preklad slova milosrdný skutok použitý vo vetách:

“and at his mercy”
“mercy, but Judge Dee”
“it was a mercy we got out alive”
“it was a mercy that no one was hurt”
“distributing food and clothing to the flood victims was an act of mercy”


Používanie a aktuálnosť prekladu mercy:

slovo mercy