Preklad milosrdný

Preklad slova milosrdný zo slovenčiny do angličtiny:


milosrdný
compassionate
gracious
merciful
piteous
pitiful

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

súcitný
sústrastný


compassionate synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

pity
🔄
ľútosť
🔄
ľutovať
🔄
škoda
🔄
žiaľ
🔄
súcit
🔄
mať súcit
condole with
🔄
prejaviť sústrasť
🔄
prejaviť
sympathize with
🔄
sympatizovať s
🔄
mať pochopenie pre
🔄
cítiť s
🔄
prejaviť sústrasť s
🔄
mať dačo spoločné s
courteous
🔄
zdvorilý
🔄
dvorný
🔄
galantný
🔄
úctivý
nice
🔄
pekný
🔄
milý
🔄
príjemný
🔄
dobrý
🔄
vľúdny
🔄
láskavý
benignant
🔄
láskavý
🔄
blahosklonný
🔄
priaznivý

Preklad slova milosrdný použitý vo vetách:

“gracious even to unexpected visitors”
“heard the soft and compassionate voices of women”
“gracious lady in whose”
“compassionate military leave”
“gentle, compassionate and responsive”


Používanie a aktuálnosť prekladu compassionate:

slovo compassionate


Používanie a aktuálnosť prekladu gracious:

slovo gracious