Preklad monument

Preklad slova monument z angličtiny do slovenčiny:


monument
pamätník
pomník
pamiatka
pamätihodnosť
monumentálne dielo
národná pamiatka
chránená krajinná oblasť
pomníkový
pomníková
pomníkové

Ako použiť slovo monument vo vete:

“a translation that is a monument of scholarship”


monument synonymá:

monument
🔄
repository
🔄
memorial

História a aktuálnosť slova monument:

slovo monument


Asociatívne výrazy:

monument
🔄
brass
🔄
memorial tablet
🔄
plaque
🔄
cenotaph
🔄
empty tomb
🔄
gravestone
🔄
headstone
🔄
tombstone
🔄
megalith
🔄
megalithic structure
🔄
national monument