Preklad mortal

Preklad slova mortal z angličtiny do slovenčiny:


mortal
smrteľný
smrteľník
človek
pozemšťan
osoba
hrozný
strašný
zdĺhavý
nudný
otravný
nekonečný
nezmieriteľný
smrteľné nebezpečenstvo
ničiaci život
spôsobujúci smrť
osudný
osudový

Ako použiť slovo mortal vo vetách:

“what happens when mortal
“a mortal illness”
“no mortal reason for us to go”
“me from mortal sin”
“"When we have shuffled off this mortal coil"”


mortal synonymá:

mortal
🔄
deadly
🔄
someone
🔄
person
🔄
individual
🔄
deathly
🔄
somebody
🔄
soul

História a aktuálnosť slova mortal:

slovo mortal


Asociatívne výrazy:

mortal
🔄
self
🔄
adult
🔄
grownup
🔄
adventurer
🔄
venturer
🔄
anomaly
🔄
unusual person
🔄
anachronism
🔄
applicant
🔄
applier
🔄
appointee