Preklad motorický chod

Preklad slova motorický chod zo slovenčiny do angličtiny:


motorický chod
motoring


Používanie a aktuálnosť prekladu motoring:

slovo motoring