Preklad motorický nerv

Preklad slova motorický nerv zo slovenčiny do angličtiny:


motorický nerv
motor

Anglický preklad motor sa používa aj vo význame:

motorové vozidlo
auto
motorový
motorický
pohybový
ísť autom
voziť v aute
voziť sa v aute
viezť v aute
viezť sa v aute
nerv


motor synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

motive
🔄
motív
🔄
pohnútka
🔄
hybný
🔄
hnací
🔄
dôvod
🔄
príčina
drive
🔄
jazda
🔄
pohon
🔄
cesta
🔄
vozovka
🔄
jednotka
🔄
mechanika
centrifugal
🔄
odstredivka
🔄
odstredivý
🔄
odstredivo
🔄
zotrvačný

Preklad slova motorický nerv použitý vo vetách:

“motor tricycles and quadricycles”
“from motor vehicles including”
“motor energy”
“motor vehicles and persons”
“motor coordination”


Používanie a aktuálnosť prekladu motor:

slovo motor