Preklad Muscovy duck

Preklad slova Muscovy duck z angličtiny do slovenčiny:


Muscovy duck
pižmovka


Muscovy duck synonymá:

Muscovy duck
🔄
cairina moschata
🔄
musk duck

História a aktuálnosť slova Muscovy duck:

slovo Muscovy duck