Preklad Muscovy

Preklad slova Muscovy z angličtiny do slovenčiny:


Muscovy
Rusko


História a aktuálnosť slova Muscovy:

slovo Muscovy