Preklad Mycenaean

Preklad slova Mycenaean z angličtiny do slovenčiny:


Mycenaean
Mykénska
Mykénske
Mykénsky

Ako použiť slovo Mycenaean vo vete:

Mycenaean bronzes”


História a aktuálnosť slova Mycenaean:

slovo Mycenaean