Preklad na lešení

Preklad slova na lešení zo slovenčiny do angličtiny:


na lešení
scaffold

Anglický preklad scaffold sa používa aj vo význame:

lešenie
šibenica
stanovisko
hľadisko
javisko
tribúna
pódium
konštrukcia
skelet
kostra
kostra človeka


Preklad slova na lešení použitý vo vetách:

“on the scaffold before”
“you to the scaffold”
“the scaffold before he”
“scaffold, but not to”
“scaffold the building before painting it”


Používanie a aktuálnosť prekladu scaffold:

slovo scaffold