Preklad nadsadená informácia o kvalite tovaru

Preklad slova nadsadená informácia o kvalite tovaru zo slovenčiny do angličtiny:


nadsadená informácia o kvalite tovaru
puffing

Anglický preklad puffing sa používa aj vo význame:

činnosť predávajúceho vyjadrujúca názor, ktorý nezodpovedá skutočnosti
informácia, nadsadená o kvalite tovaru


puffing synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

snorting
🔄
fŕkanie
🔄
fŕkajúci
huffing
🔄
nazlostený

Preklad slova nadsadená informácia o kvalite tovaru použitý vo vetách:

“steam puffing from an engine”
“clouds puffing up in”
“puffing at his cigar”
“puffing blue smoke from”
“they smoked up the room with their ceaseless puffing”


Používanie a aktuálnosť prekladu puffing:

slovo puffing