Preklad nadúvanie

Preklad slova nadúvanie zo slovenčiny do angličtiny:


nadúvanie
blowing
flatulency
pant
tympanites

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

dúchanie
fúkanie
vyfukovanie
zhášanie
odstreľovanie
unikanie
ofukovanie
prepálenie
zdurenie
vyfukovací
zapaľovací


blowing synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

gas
🔄
plyn
🔄
plynový
🔄
nezmysel
🔄
benzín
🔄
pohonná látka
🔄
pedál plynu
flatulence
🔄
naparovanie sa
🔄
nafukovanie

Preklad slova nadúvanie použitý vo vetách:

“blowing in the wind”
“and blowing smoke at”
“blowing her hair that”
“and blowing a gale”
“and clean, blowing away”


Používanie a aktuálnosť prekladu blowing:

slovo blowing


Používanie a aktuálnosť prekladu flatulency:

slovo flatulency