Preklad najpočetnejší

Preklad slova najpočetnejší zo slovenčiny do angličtiny:


najpočetnejší
most

Anglický preklad most sa používa aj vo význame:

najviac
väčšinou
najväčšia časť
veľmi mnohí
najväčší
najvážnejší
vcelku
vrchol
využiť
najväčšia
najväčšie


most synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

about
🔄
o
🔄
asi
🔄
okolo
🔄
ohľadom
🔄
dookola
🔄
skoro
just about
🔄
približne
🔄
iba o
🔄
skoro
almost
🔄
skoro
🔄
takmer
🔄
temer
all but
🔄
takmer
🔄
len-len, že nie
🔄
skoro
nearly
🔄
skoro
🔄
takmer
🔄
blízko
🔄
tesne
🔄
úzko
🔄
veľmi
near
🔄
blízko
🔄
neďaleko
🔄
vedľa
🔄
blízky
🔄
neďaleký
🔄
dôverný
nigh
🔄
blízky
🔄
blízko
🔄
vedľa
🔄
pri
virtually
🔄
v skutočnosti
🔄
vlastne
🔄
prakticky
well-nigh
🔄
skoro
🔄
temer
🔄
takmer
🔄
bezmála

Preklad slova najpočetnejší použitý vo vetách:

“won the most votes”
“who has the most apples?”
“she has the most to gain”
“most honest”
“made the most money he could”


Používanie a aktuálnosť prekladu most:

slovo most