Preklad najpočetnejšie

Preklad slova najpočetnejšie zo slovenčiny do angličtiny:


najpočetnejšie
most

Anglický preklad most sa používa aj vo význame:

najviac
väčšinou
najväčšia časť
veľmi mnohí
najpočetnejší
najväčší
najvážnejší
vcelku
vrchol
využiť
najväčšia


most synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

about
🔄
o
🔄
asi
🔄
okolo
🔄
ohľadom
🔄
dookola
🔄
skoro
just about
🔄
približne
🔄
iba o
🔄
skoro
almost
🔄
skoro
🔄
takmer
🔄
temer
all but
🔄
takmer
🔄
len-len, že nie
🔄
skoro
nearly
🔄
skoro
🔄
takmer
🔄
blízko
🔄
tesne
🔄
úzko
🔄
veľmi
near
🔄
blízko
🔄
neďaleko
🔄
vedľa
🔄
blízky
🔄
neďaleký
🔄
dôverný
nigh
🔄
blízky
🔄
blízko
🔄
vedľa
🔄
pri
virtually
🔄
v skutočnosti
🔄
vlastne
🔄
prakticky
well-nigh
🔄
skoro
🔄
temer
🔄
takmer
🔄
bezmála

Preklad slova najpočetnejšie použitý vo vetách:

“most impatiently”
“made the most of a bad deal”
“we saw him for ten minutes at the most. She ran two miles at most”
“who has the most apples?”
“mm and on most”


Používanie a aktuálnosť prekladu most:

slovo most