Preklad najpošmúrnejší

Preklad slova najpošmúrnejší zo slovenčiny do angličtiny:


najpošmúrnejší
grimmest


Používanie a aktuálnosť prekladu grimmest:

slovo grimmest