Preklad nenapájaný

Preklad slova nenapájaný zo slovenčiny do angličtiny:


nenapájaný
parasitic
passive

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

parazitný
cudzopasný
parazitický


parasitic synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

organism
🔄
organizmus
🔄
mikroflóra
🔄
ústrojenstvo
epenthetic
🔄
epentetický
parasitical
🔄
parazitický
peaceful
🔄
mierový
🔄
mierumilovný
🔄
pokojný
🔄
spokojný
passive voice
🔄
trpný rod
inactive
🔄
inaktívny
🔄
pasívny
🔄
neaktívny
🔄
neaktívna
🔄
neaktívne
🔄
pasívna

Preklad slova nenapájaný použitý vo vetách:

“"[Many parents believe] that computers are educational and, at the least, less passive than television"”
“certain infectious and parasitic”
“`The ball was thrown by the boy' uses the passive voice”
“yeasts, moulds, algae, parasitic”
“much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself”


Používanie a aktuálnosť prekladu parasitic:

slovo parasitic


Používanie a aktuálnosť prekladu passive:

slovo passive