Preklad nepochopený

Preklad slova nepochopený zo slovenčiny do angličtiny:


nepochopený
misunderstood
uncomprehended
ungrasped

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

nerozumel


Preklad slova nepochopený použitý vo vetách:

“you may have misunderstood”
“often misunderstood, it is”
“a misunderstood question”
“Sean who misunderstood the”
“a single word, misunderstood”


Používanie a aktuálnosť prekladu misunderstood:

slovo misunderstood


Používanie a aktuálnosť prekladu uncomprehended:

slovo uncomprehended