Preklad nepochopiteľný

Preklad slova nepochopiteľný zo slovenčiny do angličtiny:


nepochopiteľný
incomprehensible
inconceivable
obscure
unintelligible

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

nezrozumiteľný


incomprehensible synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

out of the question
🔄
ani myslieť
🔄
vylúčené
unimaginable
🔄
nepredstaviteľný
🔄
nemysliteľný
impossible
🔄
nemožný
🔄
neprijateľný
🔄
neuskutočniteľný
🔄
nemožná
🔄
nemožné
🔄
neprijateľná

Preklad slova nepochopiteľný použitý vo vetách:

“the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible”
“and incomprehensible truth : that”
“an inconceivable victory against all odds”
“incomprehensible because it naturally”
“inconceivable that one blow”


Používanie a aktuálnosť prekladu incomprehensible:

slovo incomprehensible


Používanie a aktuálnosť prekladu inconceivable:

slovo inconceivable