Preklad nevyrovnaný

Preklad slova nevyrovnaný zo slovenčiny do angličtiny:


nevyrovnaný
discomposed
fretful
mixed-up
outstanding
queasy
receivable
streaky
unbalanced
undischarged
unequal
uneven
unsettled

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

nekľudný
nepokojný


discomposed synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fidgety
🔄
neposedný
🔄
nepokojný
🔄
nervózny
🔄
netýkavý
🔄
popudlivý
🔄
netrpezlivý
itchy
🔄
svrbivý
🔄
plný túžby
🔄
nekľudný
🔄
nepokojný
🔄
nenásytne túžiaci
restless
🔄
nepokojný
🔄
rozrušený
🔄
neposedný
🔄
nesústredený
🔄
netrpezlivý
🔄
nedočkavý
querulous
🔄
kverulantský
🔄
ufňukaný
🔄
plačlivý
🔄
reptavý
🔄
stále sa sťažujúci
🔄
svárlivý
whining
🔄
jačavý

Preklad slova nevyrovnaný použitý vo vetách:

“be so discomposed by”
“tired, fretful, and impatient”
“discomposed by an ancient”
“was especially fretful as”
“"Of all the fretful stages of human development, adolescence is the most infamous"”


Používanie a aktuálnosť prekladu discomposed:

slovo discomposed


Používanie a aktuálnosť prekladu fretful:

slovo fretful