Preklad nevyrovnateľný

Preklad slova nevyrovnateľný zo slovenčiny do angličtiny:


nevyrovnateľný
matchless
nonpareil
nonsuch

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

jedinečný
bezkonkurenčný
neporovnateľný


matchless synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

one
🔄
jeden
🔄
jedna
🔄
jednička
🔄
akýsi
🔄
istý
🔄
nejaký
one and only
🔄
jedinečný
peerless
🔄
jedinečný
🔄
s ničím neporovnateľný
unmatched
🔄
jedinečný
🔄
bez seberovného
🔄
bez konkurencie
unmatchable
🔄
neporovnateľný
🔄
jedinečný
unrivaled
🔄
nedostihnuteľný
unrivalled
🔄
bez súpera
🔄
bez konkurencie
🔄
jedinečný
🔄
neprekonaný
paragon
🔄
vzor
🔄
ideál
🔄
model
🔄
príklad
🔄
vynikajúci príklad
saint
🔄
svätec
🔄
svätý
🔄
blažená duša
🔄
socha svätca
apotheosis
🔄
božská úcta
🔄
zbožňovanie
🔄
apoteóza
🔄
glorifikácia
🔄
vnútorné precítenie boha
nonesuch
🔄
vzor
ideal
🔄
ideál
🔄
vzor
🔄
ideálny
🔄
dokonalý
🔄
teoretický
🔄
ideálna

Preklad slova nevyrovnateľný použitý vo vetách:

“the team's nonpareil center fielder”
“matchless beauty”
“matchless virtuosity at the keyboard”
“the Yankees' nonpareil center fielder”


Používanie a aktuálnosť prekladu matchless:

slovo matchless


Používanie a aktuálnosť prekladu nonpareil:

slovo nonpareil