Preklad nohami napred

Preklad slova nohami napred zo slovenčiny do angličtiny:


nohami napred
feetfirst


Preklad slova nohami napred použitý vo vete:

“he jumped into the pool feetfirst”


Používanie a aktuálnosť prekladu feetfirst:

slovo feetfirst