Preklad obchod v malom

Preklad slova obchod v malom zo slovenčiny do angličtiny:


obchod v malom
retail

Anglický preklad retail sa používa aj vo význame:

maloobchod
maloobchodný
predaj v malom
rozširovať reči
roznášať klebety
predaj v drobnom
obchod v drobnom
v drobnom
v malom
reprodukovať
roznášať


Preklad slova obchod v malom použitý vo vetách:

“wholesale and retail price”
“or retail chains or”
“these gems retail at thousands of dollars each”
“retail prices”
“retail level but also”


Používanie a aktuálnosť prekladu retail:

slovo retail