Preklad objurgation

Preklad slova objurgation z angličtiny do slovenčiny:


objurgation
karhanie
vyhrešenie
káranie
pokarhanie
vyčítanie


objurgation synonymá:

objurgation
🔄
chiding
🔄
tongue-lashing
🔄
scolding

História a aktuálnosť slova objurgation:

slovo objurgation


Asociatívne výrazy:

objurgation
🔄
wig
🔄
wigging