Preklad obkročiť

Preklad slova obkročiť zo slovenčiny do angličtiny:


obkročiť
bestride
straddle

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

jazdiť na koni
klenúť sa nad
stúpiť si obkročmo nad


bestride synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

mount
🔄
hora
🔄
vrch
🔄
primontovať
🔄
inštalovať
🔄
upevniť
🔄
vystúpiť
mount up
🔄
stúpať
🔄
rast
🔄
zvyšovať sa
🔄
stúpnuť
🔄
vzrastať
🔄
rásť
get on
🔄
nastupovať
🔄
nastúpiť
🔄
dariť sa
🔄
mať sa
🔄
mať úspech
🔄
obliecť
jump on
🔄
skočiť na
🔄
vyskočiť
🔄
výskok na náradie
🔄
slovne napadnúť
climb on
🔄
vyliezť
span
🔄
rozpätie
🔄
rozstup
🔄
preklenúť
🔄
rozsah
🔄
piaď
🔄
dĺžka
range
🔄
horský hrebeň
🔄
rozsah
🔄
zoradiť
🔄
rozpätie
🔄
interval
🔄
hranice

Preklad slova obkročiť použitý vo vetách:

“the plants straddle the entire state”
“straddle a horse”


Používanie a aktuálnosť prekladu bestride:

slovo bestride


Používanie a aktuálnosť prekladu straddle:

slovo straddle