Preklad obkročmo sedieť

Preklad slova obkročmo sedieť zo slovenčiny do angličtiny:


obkročmo sedieť
stride

Anglický preklad stride sa používa aj vo význame:

kráčať
dlhý krok
vykračovať si
pokrok
robiť dlhé kroky
stáť
urobiť veľký krok
stáť rozkročmo
rozkročenie
krok koňa
stoj rozkročný


stride synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

tread
🔄
šliapať
🔄
lisovať
🔄
šliapnuť
🔄
stúpiť
🔄
chôdza
🔄
ísť
footstep
🔄
šľapaj
🔄
stopa
🔄
krok
🔄
schod
pace
🔄
krok
🔄
chodiť
🔄
rýchlosť
🔄
tempo
step
🔄
krok
🔄
schod
🔄
kráčať
🔄
stupeň
🔄
stúpiť
🔄
vykročiť

Preklad slova obkročmo sedieť použitý vo vetách:

“stride forward and nearly”
“taking their newfound wealth in stride”
“stride a brook”


Používanie a aktuálnosť prekladu stride:

slovo stride