Preklad obkročmo

Preklad slova obkročmo zo slovenčiny do angličtiny:


obkročmo
astraddle
astride
cockhorse

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


Preklad slova obkročmo použitý vo vetách:

“riding astride”
“astride my horse, as”
“Lord Molyneux sat astride”
“she sat astride the chair”
“Donald was astride the”


Používanie a aktuálnosť prekladu astraddle:

slovo astraddle


Používanie a aktuálnosť prekladu astride:

slovo astride