Preklad obsluhujúci personál

Preklad slova obsluhujúci personál zo slovenčiny do angličtiny:


obsluhujúci personál
service staff


Používanie a aktuálnosť prekladu service staff:

slovo service staff