Preklad odrezávať

Preklad slova odrezávať zo slovenčiny do angličtiny:


odrezávať
crop
cropping
curtail
nip
sever

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

zber
žatva
hrvoľ
odpad
plodina
úroda
poľnohospodárska plodina
výnos
žať
zožať
urodiť sa


crop synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

craw
🔄
hrvoľ
🔄
žalúdok
work
🔄
práca
🔄
pracovný
🔄
pracovať
🔄
robiť
🔄
vyrábať
🔄
pôsobiť
graze
🔄
pásť
🔄
škrabnúť
🔄
zľahka sa otrieť o
🔄
odrať
🔄
odrenina
🔄
odrieť
pasture
🔄
pastvina
🔄
pasienok
🔄
pásť
🔄
pásť sa
🔄
pastva
🔄
pastvisko
browse
🔄
prezerať si
🔄
zbežne čítať
🔄
zbežne prečítať
🔄
prehľadávať
🔄
prehliadať si
🔄
pásť sa
range
🔄
horský hrebeň
🔄
rozsah
🔄
zoradiť
🔄
rozpätie
🔄
interval
🔄
hranice
snip
🔄
strihať
🔄
odstrihnutie
🔄
kúsok
🔄
ždibec
🔄
prestrihnúť
🔄
vystrihnúť
clip
🔄
spona
🔄
spinka
🔄
sponka
🔄
kancelárska svorka
🔄
ústrižok
🔄
odstrižok
trim
🔄
zbaviť sa
🔄
zbavovať
🔄
upravovať
🔄
skracovať
🔄
odrezať
🔄
orezať
lop
🔄
konáre
🔄
vetvičky
🔄
obsekávať
🔄
obsekať
🔄
obtínať
🔄
odseknúť
dress
🔄
šaty
🔄
odev
🔄
oblečenie
🔄
úbor
🔄
oblek
🔄
obliecť sa
prune
🔄
prerezávať
🔄
sušená slivka
🔄
modročervená farba
🔄
znížiť
🔄
zoškrtať
🔄
orezať
cut back
🔄
znížiť
🔄
zmenšiť
harvest
🔄
žatva
🔄
úroda
🔄
skladať úrodu
🔄
zber úrody
🔄
žať
🔄
oberačka
cultivate
🔄
obrobiť
🔄
obrábať
🔄
kultivovať
🔄
pestovať
🔄
šľachtiť
🔄
venovať starostlivosť

Preklad slova odrezávať použitý vo vetách:

“sheep cropping grass”
“a crop of new ideas”
“"one of the many theories that keep cropping up in his story"”
“wheat is a common crop”
“annual or perennial cropping”


Používanie a aktuálnosť prekladu crop:

slovo crop


Používanie a aktuálnosť prekladu cropping:

slovo cropping