Preklad outdated

Preklad slova outdated z angličtiny do slovenčiny:


outdated
staromódny
zastaralý
uplynutý
zastaraný

Ako použiť slovo outdated vo vetách:

“was outdated and had”
outdated equipment”
outdated and in need”
“was outdated and that”
outdated clothing that was”


outdated synonymá:

outdated
🔄
out-of-date
🔄
superannuated

História a aktuálnosť slova outdated:

slovo outdated