Preklad outdid

Preklad slova outdid z angličtiny do slovenčiny:


outdid
predčil


outdid synonymá:

outdid
🔄
exceed
🔄
outdo
🔄
outgo
🔄
outmatch
🔄
outperform
🔄
outstrip
🔄
surmount
🔄
surpass
🔄
best
🔄
outflank
🔄
scoop

História a aktuálnosť slova outdid:

slovo outdid


Asociatívne výrazy:

outdid
🔄
beat
🔄
circumvent
🔄
outfox
🔄
outsmart
🔄
outwit
🔄
overreach
🔄
outgrow
🔄
outcry
🔄
outshout
🔄
outroar
🔄
outsail