Preklad peppercorn

Preklad slova peppercorn z angličtiny do slovenčiny:


peppercorn
zrnko korenia


peppercorn synonymum:

peppercorn
🔄
pepper

História a aktuálnosť slova peppercorn:

slovo peppercorn


Asociatívne výrazy:

peppercorn
🔄
black pepper
🔄
white pepper